Mga salik sa pagdating ng mga kanluranin

posted by | Leave a comment

Or use it to create really cool photo slideshows - with 2D and 3D transitions, animation, and your choice of music - that you can share with your Facebook friends or Google circles. For a small fee you can get the industry's best online privacy or publicly promote your presentations and slide shows with top rankings. We'll even convert your presentations and slide shows into the universal Flash format with all their original multimedia glory, including animation, 2D and 3D transition effects, embedded music or other audio, or even video embedded in slides. Most of the presentations and slideshows on Power are free to view, many are even free to download. Or use it to find and download high-quality how-to Power Point ppt presentations with illustrated or animated slides that will teach you how to do something new, also for free.(You can choose whether to allow people to download your original Power Point presentations and photo slideshows for a fee or free or not at all.) Check out Power today - for FREE. Or use it to upload your own Power Point slides so you can share them with your teachers, class, students, bosses, employees, customers, potential investors or the world.Or use it to create really cool photo slideshows - with 2D and 3D transitions, animation, and your choice of music - that you can share with your Facebook friends or Google circles. For a small fee you can get the industry's best online privacy or publicly promote your presentations and slide shows with top rankings. We'll even convert your presentations and slide shows into the universal Flash format with all their original multimedia glory, including animation, 2D and 3D transition effects, embedded music or other audio, or even video embedded in slides. Most of the presentations and slideshows on Power are free to view, many are even free to download.

At nagsisilbi din silang daanan ng mga kalakal na patungong Golpo mula sa dagat Mediterranean.- Sa Mesopotamia nahubog ang apat na kabihasnan: Ang Sumer, Babylonia, Akkad at mga Assyria- Ang Katimugang Mesopotamia ay tinawag na Sumer.

Ang ortodoksiya ang ginawang opisyal na relihiyon ng Imperyo Romano ni Emperador Theodosius I at kanyang sinupil ang ibang mga sektang Kristiyano gayundin ang mga relihiyong pagano na katunggali ng ortodoksiyang ito.

Kalaunan, ang ortodoksiya ay nagkabaha-bahagi sa iba't ibang mga pangkat dahil sa mga hindi mapagkasunduang doktrina.

Ang lahat ng nasa itaass ay kasapi ng ASEAN, maliban na lamang sa Silangang Timor (na kilala rin bilang Timor Leste), na isang kandidatong estado para sa ASEAN.

Ang bahagi, na kasama ang ilang bahagi ng Timog Asya, ay kilala bilang Silangang Indies o sa payak na Indies hanggang noong ika-20 dantaon.

Leave a Reply

soriano dating daan